Spelsätt

Spelsätt inom golfen är Singel-, Par- eller Lagspel. Dessa tre spelsätt kan i sin tur genomföras som Slagspel eller Matchspel.

I Slagspel summeras slagen för spelaren eller spelarna i laget till ett resultat. I matchspel avgörs varje hål. (Det sammanlagda slagresultatet för ronden är ointressant.) Matchen är avgjord när sidan (spelaren eller laget) med sämst resultat inte längre kan vinna tillräckligt många hål för att kvittera eller vinna matchen. Spelhandicap reduceras så att sidan/spelaren med lägst SHCP får 0 slag och sidan/spelaren med högst SHCP får mellanskillnaden.

De tre spelsätten, Singel-, Par- eller Lagspel kan genomföras som: 

 • Slagtävling (ST): Bollen skall hålas ut oavsett hur många slag som behövs.
 • Slaggolf (SG): Antal slag är maximerat till hålets par + ett förbestämt antal slag (vanligtvis 5). Normalt plockas bollen upp när man inte kan göra bättre än max för att hålla speltempo uppe.
 • Poängbogey (PB): Antal slag på respektive hål omräknas till poäng. För att snabba upp speltempot tar man normalt upp bollen när det inte längre är möjligt att få några poäng på hålet.
Olika typer av par- och lagspel

I huvudsak anges här de typer av par- och lagspel som används vid tävlingarna på Marks GK.

 • Fyrboll bästboll: Laget består av 2 spelare. Båda spelarna spelar sina egna bollar och båda spelarnas resultat redovisas hål för hål på scorekortet. Den spelare som har bäst resultat på respektive hål blir lagets resultat på hålet. SHCP för respektive spelare reduceras till 90%.
 • Scramble: Laget består av 2-4 spelare. Alla spelare i laget spelar sin boll och därefter väljer man den boll som man tycker är bäst placerad och markerar läget. Inom ett scorekort från denna plats placerar respektive spelare i laget sin boll och slår nästa slag. Samma förfarande tillämpas vid varje slag tills bollen är hålad. SHCP för laget beräknas som summan av vissa procentsatser för respektive spelares SHCP. 
  • Texas Scramble genomförs enligt ovan med tillägget att ett visst antal utslag per spelare måste användas. De återstående väljs fritt i laget.
  • Florida Scramble genomförs med tillägget att spelaren som slagit till läget man väljer inte får slå nästa slag.
 • Foursome: Laget består av 2 spelare. Laget väljer vilken spelare som skall göra utslag på jämna respektive udda hål. Spelarna ska efter utslaget slå vartannat slag på samma boll. SHCP är medelvärdet av spelarnas SHCP.
 • Greensome: Laget består av 2 spelare. Båda spelarna gör utslag. Vid andra slaget väljer vilken man boll som ska spelas vidare på. Den som inte gjorde utslaget ska spela andra slaget och därefter spelas vartannat slag. SHCP för laget beräknas så att laget får behålla 60% av SHCP för spelaren med lägst SHCP och 40% av spelarens med högst SHCP.
 • Irish Greensome genomförs som greensome med skillnaden att man på par 4 och par 5 väljer boll att spela vidare på först efter andra slaget.

Tillbaka