Paragolf på Marks GK

Vi vill att så många som möjligt med olika typer av funktionsvariationer ska ha möjligt att prova på golf. Om du är intresserad av paragolf är det bara att ansluta till en av våra träningar eller fylla i intresseformuläret på föregående sida. Det är kostnadsfritt att vara med på träningen och klubbor finns att låna för de som vill.

Vår värdegrund
  • Alla är välkomna oavsett funktionsvariation och skall få möjlighet att delta på sina villkor så långt det går.
  • Ledarnas främsta roll är att skapa förutsättningar för GLÄDJE vid varje tillfälle vi träffas.
  • Vi skall medverka till att varje individ blir sedd och får uppmuntran, samtidigt visa att vi som grupp tar hand om varandra och ger varandra positiv feedback. 
  • Vi skall ständigt söka att utveckla ledarskapet och utövarnas förmåga att nå så långt det går utifrån individens förutsättningar. 
  • Vår grupp skall vara förebild och ge positiv energi samt visa andra delar av klubben vad man kan åstadkomma med annorlunda förutsättningar. Integrera dessa deltagare i klubbens gemenskap skall vara ett viktigt mål. 
  • Vi skall ha ett öppet och naturligt bemötande och ta hänsyn och respektera varje individs särart och individuella behov. 
  • Vi skall i möjligaste mån bidra till att utveckla och inskaffa erforderliga hjälpmedel för att optimera individens möjlighet att utöva sporten. 
  • Deltagarnas ledsagare, assistenter, personal och anhöriga skall i möjligaste mån få möjlighet att testa golf för att förhoppningsvis väcka deras intresse och skapa förutsättningar för nya medlemmar. 
Tillbaka

Martin testar paragolfern

Genom ett samarbete med Borås GK har vi fått låna deras paragolfer. I gengäld så får handigolfarna (paragolfarna) i Borås GK spela fritt hos oss. Borås har kommit lite längre med sin handigolf och har redan flera etablerade spelare med olika funktionsvariationer som både spelar för nöjes skull, men som också är ute och tävlar.

Drömmen är givetvis att även Marks GK ska kunna ha en egen paragolfer, men det är en ganska stor investering och ännu så länge så är det inte så många fler än just Martin som kan utnyttja den. Tillsvidare samverkar vi med Borås GK och det har gått väldigt fint hittills.