Regelpromenad

Publicerat: 2023-04-23 09:00

Välkommen att lära mer och repetera golfreglerna!

Torsdag 11 maj erbjuder regelkommittén en regelpromenad på banan för våra medlemmar. Passa på att repetera dina kunskaper och kanske också lära lite nytt! Samling 18.00 utanför klubbhuset.

Alla medlemmar, nya som gamla, är hjärtligt välkomna att hänga på!

Väl mött!

Regelkommittén genom Uno Johansson