• Course id: 010f6fa4-3cf9-4f0c-af2d-9b0ba938bcc8
 • Loop: Kinnaborg
 • Course id: cc89f45c-0bc7-4b9f-9681-f623ff5bfc49
 • Loop: Kinnaborg

Kinnaborg (18 hål)

Kinnaborg är känd för sin varierade layout i vacker kuperad parkmiljö. Banan är lite av typen "risk and reward" och din spelstrategi är viktig. Den går att spela ganska enkelt och säkert, men det finns även flera hål som inbjuder till tuffa spellinjer som både kan hjälpa och stjälpa.

Banan har designats av Douglas Brasier och Jan Sederholm.

Tillbaka

1 Kinnaborg1

Par 4
Index 15
 • 55 320 m
 • 52 300 m
 • 45 288 m
 • 42 248 m
Om hålet

Ett förhållandevis snällt öppningshål med ett brett landningsfält för utslaget. Om man inte kan slå över/förbi fairway-bunkrarna på vänster sida på utslaget är bästa placering lite kort om bunkrarna på vänster halva av fairway. Därifrån återstår ett inspel på cirka 90-100 m till framkant på greenen. Vänster och bakom greenen är Out-Of-Bounds.

2 Kinnaborg2

Par 4
Index 11
 • 55 286 m
 • 52 278 m
 • 45 252 m
 • 42 224 m
Om hålet

Ett lite knivigt hål där det gäller att få utslaget upp mot vänster sida av fairway. Allting rullar ner till höger och hamnar man utanför fairway är risken att den stora poppeln som står 40 meter innan greenen stoppar inspelet.

3 Kinnaborg3

Par 3
Index 7
 • 55 155 m
 • 52 140 m
 • 45 120 m
 • 42 120 m
Om hålet

På det här hålet är nyckeln självklart att kunna slå så långt att bollen flyger ända upp/fram till greenen. Kommer man inte fram till greenen får man en jobbig chip/pitch från dalsänkan mellan tee och green. Pass upp för vinden som ofta kommer från syd eller väst och trycker ut bollen till vänster. Beroende på vinden kan det skilja "2-3 klubbor" i längd från samma tee.

4 Kinnaborg4

Par 5
Index 13
 • 55 477 m
 • 52 463 m
 • 45 361 m
 • 42 361 m
Om hålet

Den största utmaningen på det här hålet är utslaget. Har man bara bollen i spel efter det är det ett förhållandevis enkelt hål utan direkta hinder och problem. Den vågade som slår långt och högt "sniker" hörnet i dogleggen och kan nå greenen på två slag, men missar man så kostar det 2 slag. Det här är typiskt ett av de "risk and reward" hålen som finns på Kinnaborg.

5 Kinnaborg5

Par 4
Index 9
 • 55 343 m
 • 52 334 m
 • 45 310 m
 • 42 262 m
Om hålet

För de som slår långt är utmaningen att kunna placera bollen på rätt ställe. Man bör ligga på höger sida av fairway för att undvika att ligga mask bakom "poppeln" framför greenen. För medelgolfaren är längden på hålet samt inramningen av greenen med den stora greenbunkern utmaningen. Är man "bogey-golfare" spelar man smart och chippar in tredje slaget på greenen. Det här kan vara ett ganska svårt hål, speciellt om flaggan står långt upp till höger på greenen.

6 Kinnaborg6

Par 3
Index 5
 • 55 165 m
 • 52 155 m
 • 45 125 m
 • 42 125 m
Om hålet

På Kinnaborg finns flera "tuffa" par 3-hål. Hål 6 är ett av dem. Häggån är påtagligt med i spelet. Den som inte slår så långt spelar smart ner mot björkarna på vänster sida av greenen för att undvika vattenbesök.

7 Kinnaborg7

Par 4
Index 3
 • 55 384 m
 • 52 354 m
 • 45 322 m
 • 42 290 m
Om hålet

Den som slår långt och högt går rätt över de höga träden i dogleggen. "Normala" golfare tar det vackert och håller bollen rakt fram på fairway, eller sniker hörnet något. För att se hela greenytan behöver man komma upp på ett avstånd av 100-120 meter från greenen. Spelar man smart är detta ett relativt enkelt bogey-hål. Har du ambitioner på par eller birdie krävs ett perfekt, långt utslag (till att börja med).

8 Kinnaborg8

Par 4
Index 17
 • 55 262 m
 • 45 250 m
 • 52 250 m
 • 42 240 m
Om hålet

Hål 8 är också ett "risk and reward" hål för den som slår långt, högt och kan skruva bollen. Klarar man det finns en klar birdie, eller till och med eagle-chans. Den mer sansade spelar rakt ut längs fairway cirka 120-150 meter. Därefter väntar ett ganska kort inspel från platån på kullen ner mot ett vackert greenområde inramat av Häggån.

OBS! Försäkra er om att ingen framförvarande är kvar i greenområdet om ni har för avsikt att slå mot greenen. Det finns även en klocka som framförvarande parti ska ringa i när de är klara. Om ni inte vet, ta det säkra före det osäkra och skicka fram en forecaddie som kan kolla att "kusten är klar".

9 Kinnaborg9

Par 5
Index 1
 • 55 475 m
 • 52 466 m
 • 45 392 m
 • 42 392 m
Om hålet

Hål 9 upplevs av de flesta som ett ganska svårt hål. Framför allt är det det sista slaget över Häggån som ställer till det, men hålet är också ganska långt och "medelgolfaren" gör smartast i att använda ett eller två extra slag fram till Häggån för att sedan ha ett kortare inspel. För den långtslående är det mer en fråga om att kunna placera bollen på rätt ställe på en relativt smal fairway med vattenhinder längs hela vänstersidan. Det krävs två riktiga fullträffar om man ska kunna gå in på två, men förmodligen görs fler birdies av de som väljer att lägga upp sin boll för ett kort 3e slag med en wedge.

10 Kinnaborg10

Par 3
Index 18
 • 55 140 m
 • 45 125 m
 • 52 125 m
 • 42 115 m
Om hålet

Banans enklaste hål och en möjlighet till birdie för alla. Det enda som kan vara lurigt är att man står högt upp samt att vinden påverkar mycket. Det kan skilja 2-3 klubbor i längd från samma tee beroende på vind.

11 Kinnaborg11

Par 4
Index 2
 • 55 368 m
 • 52 348 m
 • 45 284 m
 • 42 284 m
Om hålet

Ett av bananas svåraste hål med Häggån längs hela vänstersidan, skog på höger sida samt ett väl inhägnat greenområde med både vatten och bunkrar. Den smarte använder sina extra slag och spelar ett inspel kort om eller till framkant på greenen och satsar på chip 1-putt.

12 Kinnaborg12

Par 5
Index 14
 • 55 455 m
 • 52 430 m
 • 45 352 m
 • 42 317 m
Om hålet

Det här hålet kräver en hel del, inte minst så får de flesta upp pulsen en bit då hålet slingrar sig svagt uppåt ända fram till dess att man har 50-60 m kvar till greenen. Egentligen är det inga konstigheter med hålet, men greenen är dold för de flesta inspelen. Ett tips är att sikta mot den höga flaggstången som står i bakkant på greenen.

13 Kinnaborg13

Par 3
Index 8
 • 55 178 m
 • 45 150 m
 • 52 150 m
 • 42 130 m
Om hålet

Det här korthålet kräver precision. Greenen vaktas av två relativt djupa bunkrar och inloppet till greenen är smalt.

OBS! Använd dina röstresurser och skrik "fore" om din boll slås iväg med riktning mot på 12ans fairway eller ner mot 14e hålets tee.

14 Kinnaborg14

Par 4
Index 12
 • 55 310 m
 • 52 298 m
 • 45 250 m
 • 42 250 m
Om hålet

Ett ganska enkelt hål om man slår tillräckligt långt för att komma förbi poppelraden på vänster sida. Har man inte den längden "i bagen" så behövs ett extra slag fram till den upphöjda greenen.

OBS! Det är frestande för de som slår långt att försöka nå greenen på utslaget, men detta är inte tillåtet. Husen till vänster ligger i riskzonen och vi vill inte att det ska ske några olyckor.

15 Kinnaborg15

Par 4
Index 16
 • 55 300 m
 • 52 290 m
 • 45 206 m
 • 42 206 m
Om hålet

Utslaget från tee 55 och/eller 51 behöver vara ganska långt för att man ska komma över dalsänkan och hamna på fairway med fri sikt mot greenen. De flesta "bogey-golfare" som spelar från tee 51 eller 43 hamnar en bit ner på fairway och då ligger greenen dold. Ett tips är då att sikta mot den långa flaggstången som står i bakkanten av greenen. Vänstersidan in mot green är relativt fri från faror, men på höger sida lurar banans djupaste bunker.

16 Kinnaborg16

Par 3
Index 6
 • 55 178 m
 • 52 165 m
 • 45 140 m
 • 42 140 m
Om hålet

Det här är ett ganska enkelt bogey-hål, men ett svårt par- och/eller birdehål. Som de flesta par 3 på Kinnaborg kräver även det här hålet bra längd från tee.

17 Kinnaborg17

Par 4
Index 10
 • 55 330 m
 • 52 317 m
 • 45 284 m
 • 42 244 m
Om hålet

Det här hålet upplevs som ganska långt och svårt för "medelgolfaren", men använder man sina slag på ett förnuftigt sätt så bör det inte vara något problem att skrap ihop sina 2 poäng. Ofta får "medelgolfaren" ett inspel snett in mot greenen vilket göra att både bunker på högersidan av greenen samt avrinningsytan till vänster och bakom greenen kommer i spel. Lägg hellre inspelet kort om greenkant eller i början på greenen och ta en chip -1-putt eller 2-putt.

18 Kinnaborg18

Par 4
Index 4
 • 55 360 m
 • 52 347 m
 • 45 244 m
 • 42 234 m
Om hålet

Ett ganska tufft avslutningshål på Kinnaborg. "Bogey-golfaren" håller ut bollen lite till höger på fairway för att inte hamna mask bakom den stora björken som står i "dogleggen". Det finns gott om utrymme att ta sig in på högra sidan av greenen. Tillhör man kategorin som alltid "satsar på pinnen" riskerar man att hamna i den relativt djupa greenbunkern och det kan kosta lite extra.