Vad händer på klubben?

I kalendern hittar du information om klubbens schemalagda aktiviteter utöver klubbens tävlingar. Det kan till exempel gälla tid och plats för årsmöten, pågående/planerade arbeten på banorna eller aktiviteter i klubbens verksamhet som kan vara bra att känna till.

MAJ
02

Vårårsmöte 2024

2024-05-02 // TORSDAG Kl 18:00 - 19:30
Marks Golfklubb
Kallelse till klubbens vårårsmöte torsdag den 2a maj!

På vårårsmötet presenteras bokslutet för 2023 samt revisorernas och styrelsens verksamhetsberättelser. Mötet har därefter att ta ställning till om styrelsen ska ges ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret. 

Anmälan till mötet är obligatorisk, se nedan. (Lokal meddelas senare.) 

Anmäl dig via denna länk!

Dokumentationen för mötet kommer finnas senast en vecka för mötet under Medlemssidorna på hemsidan.

Välkomna!

Styrelsen Marks GK