Vad händer på klubben?

I kalendern hittar du information om klubbens schemalagda aktiviteter utöver klubbens tävlingar. Det kan till exempel gälla tid och plats för årsmöten, pågående/planerade arbeten på banorna eller aktiviteter i klubbens verksamhet som kan vara bra att känna till.

APR
22

Vårårsmöte 2021

2021-04-22 // TOR - Kl 18:00 - 19:30
Marks Goldklubb
Kallelse till klubbens vårårsmöte torsdag den 22a april!

På vårårsmötet presenteras bokslutet för 2020 samt revisorernas och styrelsens verksamhetsberättelser. Mötet har därefter att ta ställning till om styrelsen ska ges ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret. 

Med tanke på coronapandemin blir det ett digitalt möte via teams.

Anmälan till mötet är obligatorisk, se nedan. Länk för teamsmötet skickas till alla deltagare senast onsdag 21/4. 

Anmäl dig via denna länk!

Dokumentationen för mötet finns under Medlemssidorna.

Välkomna!

Styrelsen Marks GK

MAJ
04
-
MAJ
31

Start Grönt kort

2021-05-04 // TIS - Kl 17:00
Klubbhuset

Under maj startar vi upp nya grundutbildningar i grönt kort. Läs mer om kurserna under knappen Grönt kort.