Greenfee, bilhyra, driving range

Tillbaka

Övrig information

Bilhyra är 300 kr/18 hål eller 200 kr med sjukintyg för gäster.
Det går bra att använda kreditkort på driving rangen. 25 bollar kostar 30 kr.
Greenfee gäller per 18 (Kinnaborg) respektive 9 (Lydde) hål.
En extra runda på Kinnaborg eller Lydde, 50% rabatt på ordinarie greenfee.
Juniorer upp tom 21 år, 50% på ordinarie avgift.
Juniorer upp tom 18 år inom VGDF-klubbar, fritt spel upp till 3 ggr/säsong.
Gäster som innehar SGF-, VGF introkort, GAF- och SGA-kort spelar fritt 1 gång per säsong på resp. bana.
Gäster som innehar PGA-kort spelar fritt 3 gånger per säsong.
Ovanstående kort gäller ej vid tävling. Föranmälan ska ske till klubben via telefon eller mail senast dagen före spel.