Vision 50/50 - golf på lika villkor

Publicerat: 2021-10-18 11:00 - Skrivet av Johan Kumlin

Vi har påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf.

Marks GK är en av cirka hundra golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Projektet omfattar allt från det sociala klimatet och kulturen i golfklubben till mer konkreta saker som spelupplevelsen på banorna.

Lokala mål för Marks GK med projektet är:

  • Skapa en bättre förståelse för avgörande faktorer som påverkar människors vilja, möjligheter och förutsättningar att spela golf
  • Rekrytera nya och behålla fler medlemmar generellt och kvinnor specifikt
  • Förbättra golfupplevelsen (banorna) för alla kategorier av golfare
  • Förbättra möjligheter till träning och utveckling
  • Få in fler kategorier av medlemmar som kan påverka klubbens utveckling
  • Hitta flexibla lösningar på medlemskap för att möta fler behov
  • Stimulera till och möjliggöra byggandet av sociala nätverk och klubbliv

Projektet som startade upp i somras är uppbyggt i tre ronder; Den första handlar om att ”spana” på nuläget, den andra handlar om att definiera problem, sätta upp mål och aktiviteter och påbörja en handlingsplan. Den sista ronden är själva genomförandet. Klubbens mål är att klara av de två första ronderna under våren 2022. Den tredje ronden kommer innehålla många olika aktiviteter och mål. En del kan vara enkla att genomföra, medan andra kommer ta längre tid.

Vill du vara med och påverka?
Just nu befinner sig projektet i den första ronden och förutom att personal och styrelse medverkar så har projektet även en referensgrupp bestående av medlemmar ur olika kategorier. Om du har funderingar eller vill vara med och påverka så är du välkommen att kontakta någon av projektets processledare eller någon av de personer som ingår i referensgruppen, se nedan.

Processledare:

Referensgrupp: