Från 1 juni gäller ordinarie regler för golfspel

Publicerat: 2021-05-27 14:48 - Skrivet av Johan Kumlin

Från 1 juni gäller ordinarie regler för golfspel. Som exempel tas lägesförbättring i bunkrarna bort.

Från och med 1 juni är det möjligt att genomföra tävlingar och för att en rond ska vara handicapgrundande (gäller både tävling och sällskapsrundor), krävs att den spelats enligt ordinarie regler för golfspel.

 • Bunkrar ska krattas och ingen lägesförbättring i bunkrar tillåts
 • Hålet får inte göras grundare. Distanserna som ligger i hålen tas bort
 • Det är valfritt att ta ur flaggstången

Mer information finns på golf.se >>

Klubbens kategorigolf

Från och med den 1 juni ska anmälan till kategorigolf som senior- och damgolfen ske via Min Golf. Det är fritt fram för arrangör/samordnare att välja att spela kategorigolfen som tävling och använda Golfförbundets system (GIT Online Tour) för att t.ex skapa startlistor och registrera resultat.

Klubbtävlingar och golfvecka på Marks GK

Golfveckan genomförs vecka 30 och övriga inplanerade klubbtävlingar kommer att genomföras. Gemensamt för alla tävlingar är:

 • Löpande start (ej shotgun). Våra lokaler/utrymmen möjliggör inte att ha gemensamma starter eller samkväm efter runda. Restaurangen måste också följa de riktlinjer som finns för restaurangverksamhet.
 • Det kommer vara möjligt att genomföra betalning av startavgifter och uthämtning av scorekort utomhus.
Det här fortfarande lika viktigt

Självklart måste fortsatt största möjliga hänsyn tas till åtgärder för att förhindra spridning av Corona.

 • Håll avstånd mellan varandra, minst 2 meter
 • Stanna hemma om du har minsta symtom eller är sjuk
 • Var noggrann med hygienen, tvätta/sprita händerna ofta
 • Undvik gemensamma utrymmen som omklädningsrum och dusch
 • Gör helst din ankomstregistrering i din bokningsapp
 • För helst scorekort digitalt
 • Skicka helst endast in en representant för ert sällskap i reception/shop