Våra vinterarbeten inkluderar nya tee.

Publicerat: 2021-10-18 10:00 - Skrivet av Johan Kumlin

Våra vinterarbeten inkluderar nya tee.

Vi fortsätter att jobba med förbättringar på vår anläggning och våra banor. Fram till nästa säsongsstart kommer vi ersätta 43-slingan med två nya alternativ.

Den provisoriska 36-teen på Kinnaborg tas bort och 43-slingan görs om till en 42- och en 45-slinga. Tanken är att vi ”bygger bort” en del uppenbara ”glädjedödare” i dagens 43-slinga och gör den lite enklare/roligare. Samtidigt kommer de som önskar kunna ta ett kliv bakåt och spela en något tuffare 45-slinga (kan även passa ”ej-långtslående” herrar som vill ta ett steg framåt). Sammanlagt blir det 5 nya tee för 42-slingan (hål 2, 5, 7, 12 och 17). 45-slingan kommer att bygga på dagens 43-slinga, men på några hål flyttas utslaget bakåt.

Referensgruppen som hjälpt till att bestämma de nya tee-placeringarna har bestått av kvinnor i olika åldrar och handicapgrupper och även några män som normalt spelar 43-tee.

För 55-tee görs inga ändringar, men vi kommer ”döpa om” 51-slingan till 52 då det visar sig att den totala längden efter nya mätningar ligger närmre 5200 än 5100 meter. 42- och 45-slingan kommer att ”slopas om” till våren 2022 och vi kommer även ta fram ny skyltning samt uppdatera banguide.

Banskisser med nya tee-placeringar finns här.