Vision 50/50 - golf på lika villkor

Publicerat: 2022-11-24 11:00 - Skrivet av Ulrika Rosenqvist

Utvecklingsresan mot en mer inkluderande och jämställd golf fortsätter.

Marks GK är nu en av drygt 60 golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet blivit diplomerade i vision 50/50 som strävar mot en mer inkluderande och jämställd golf. Projektet omfattar allt från det sociala klimatet och kulturen i golfklubben till mer konkreta saker som spelupplevelsen på banorna. Idag överlämnade Claes Björklund, klubbrådgivare på svenska golfförbundet, diplom för att vi genomgått utbildningens tre ronder. som handlar om rond 1; att ”spana” på nuläget, rond 2; att definiera problem, sätta upp mål och aktiviteter och påbörja en handlingsplan och Rond 3 som är själva genomförandet. 

Lokala mål för Marks GK med projektet är:

  • Skapa en bättre förståelse för avgörande faktorer som påverkar människors vilja, möjligheter och förutsättningar att spela golf
  • Rekrytera nya och behålla fler medlemmar generellt och kvinnor specifikt
  • Förbättra golfupplevelsen (banorna) för alla kategorier av golfare
  • Förbättra möjligheter till träning och utveckling
  • Få in fler kategorier av medlemmar som kan påverka klubbens utveckling
  • Hitta flexibla lösningar på medlemskap för att möta fler behov
  • Stimulera till och möjliggöra byggandet av sociala nätverk och klubbliv