Styrelse

I golfklubbens styrelse finns det en bra kompetensmässig bredd och representation som ska ta till vara på medlemmarnas intresse. Tillsammans med klubbchefen tar styrelsen fram strategier och planer som i huvudsak baseras på medlemmarnas intressen.

Ann-Marie Ivarsson

Ordförande

Ann-Marie är klubbens ordförande och tillträdde 2016.

Göran Axbrink

Vice ordförande och kassör

Göran är vår vice ordförande och kassör.

Claes Forsberg

Ledamot och sekreterare

Claes är styrelsen sekreterare.

Anette Nyhe

Ledamot

Anette är styrelseledamot och jobbar dessutom i aktivitetskommittén.

Henrik Karlsson

Ledamot

Henrik är styrelseledamot och jobbar dessutom med Johan i marknadskommittén.

Peter Bengtsson

Ledamot

Peter är styrelseledamot och till vardags klubbchef för Isabergs GK.

Ronnie Svensson

Ledamot

Ronnie Svensson är styrelseledamot.

Marianne Eklöf

Suppleant

Marianne styrelsesuppleant.

Elisabeth Jonsson

Suppleant

Elisabeth är styrelsesuppleant.

Erik Bergman

Suppleant

Erik är styrelsesuppleant.