Personal

Klubben har en mycket "slimmad" organisation jämfört med andra klubbar som driver en verksamhet med samma omfattning, men tack vare personalens stora engagemang och många personers ideella insatser blir det möjligt att driva en verksamhet som hela tiden utvecklas och andas positivism. Totalt har klubben 8 heltidsanställda - klubbchef, tränare, banchef, mekaniker, fastighetsskötare och 3 banarbetare. På helårsbasis har klubben dessutom en tjänst på 25% för stöd kring ekonomi och administration. Under säsongen stärks organisationen upp med en 1,25 tjänster i shop/reception samt 3 tjänster på banan.

Johan Kumlin

Klubbchef

Johan har det övergripande ansvaret för verksamheten och rapporterar till klubbens styrelse. Johan tillträdde rollen som klubbchef i april 2015.

Kjell Andersson

Ekonomi

Kjell jobbar ett par dagar i veckan och stöttar upp den administrativa delen av verksamheten, främst genom att hantera löner och bokföring, men även andra administrativa uppgifter samt stöd i receptionen ingår.  

Kenneth Magnusson

Tränare (PGA)

Kenneth ansvarar för träning och spelarutveckling på klubben.

Kenneth Skoglund

Shop/Receproin
  • Tel: 0706 - 21 04 16

Kenneth stärker upp shop och reception under säsongen.

Roger Ahlgren

Banchef/Head greenkeeper

Roger har ansvaret för banspersonalen, den dagliga driften samt skötseln av banorna.

Joacim Carlsson

Greenkeeper

Jocke är relativt färsk som greenkeeper, men har trots det ansvar för vår skötesplan. Jocke har ett stort intresse för banskötsel och har tillfört många nya infallsvinklar och åtgärder som utvecklat banorna den senaste tiden.

Hans Wilhelmsson

Greenkeeper
  • Tel: 0761 - 86 89 33

Hans har lång erfarenhet från banskötsel och är bland annat den som kan bevattningsanläggningen bäst. Han är även en hejare på att köra grävmaskin.

Mats Blidfelt

Greenkeeper
  • Tel: 0702 - 95 88 80

Mats jobbar till största delen med skötsel av Lydde (9 hål), men han är också en "fixare" och löser det mesta av teknisk och mekanisk karaktär. 

Bernt Levin

Tekniker/mekaniker
  • Tel: 0703 -73 99 31

Bernt ansvarar för service, reparation och underhåll av våra maskiner.

Jonathan Nylén

Fastighetsskötare
  • Tel: 0760 - 34 36 45

Jonathan sköter i huvudsak enklare fastighetsunderhåll, städning och skötsel av våra gemensamma områden runt exempelvis klubbhus.