Kommittéer & Valberedning

Medlemmarna i våra kommittéer hjälper oss bland annat med tävlingar, klubbresor, grönt kort och junior- och sponsorverksamheten. Utan dem skulle det vara svårt att bedriva den verksamhet vi erbjuder idag.

Hans Karlsson

Sammankallande Aktivitetskommittén, samt medlem i Regel- & hcp-kommittén

Göran Axbrink

Aktivitetskommittén

Anette Nythe

Aktivitetskommittén

Uno Johansson

Aktivitets-, Regel & hcp-kommittén samt Valberedningen

Bo Lundh

Aktivitetskommittén

Lars Flack

Aktivitetskommittén

Jan Ruud

Aktivitetskommittén

Mats Blidefelt

Aktivitetskommittén

Jan Welander

Aktivitetskommittén

Monica Olofsson

Aktivitetskommittén

Margareta Welander

Sammankallande - Damkommittén

Solgerd Lamberg

Damkommittén

Agneta Back

Damkommittén

Birgitta Högberg

Damkommittén

Ewa Svensson

Damkommittén

Henrik Karlsson

Sammankallande - Marknadskommittén

Daniel Lamberth

Marknadskommittén

Oscar Pettersson

Marknadskommittén

Emil Pettersson

Marknadskommittén

Karla Persengård

Seniorkommitén

Keith Franzén

Seniorkommittén

Roger Johansson

Seniorkommittén

Erling Edvardsson

Seniorkommittén

Gunnar Nilsson

Seniorkommittén

Ragnar Thanell

Seniorkommittén

Harald Knutsson

Regel & hcp-kommittén

Agneta Henriksson

Valberedningen - Sammankallande

Peter Magnusson

Handigolf - Ledare

Bengt Brandt

Handigolf - Ledare

Per-Åke Älverbrandt

Handigolf - Ledare

Thomas Johansson

Handigolf - Ledare