Kallelse vårårsmöte

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till klubbens vårårsmöte!

Plats och tid: Samlingslokalen Marks GK, torsdagen den 25 april 2019 kl. 19.00.

Föredragningslista: Hittar ni på medlemssidorna på http://www.marksgk.se/se/klubben/medlemssidor

På vårårsmötet presenteras bokslutet för 2018 samt revisorernas och styrelsens verksamhetsberättelser. Mötet har därefter att ta ställning till om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående verksamhetsåret. Under mötet ger styrelsen också en uppdatering om pågående projekt och planerna för 2019!

Samtliga handlingar finns på hemsidan/medlemssidor senast en vecka före mötet.

Vänligen anmäl erat deltagande via Min Golf. Ni hittar vårårsmötet under "Sök Tävling". Det går självklart bra att anmäla sig via telefon 14220 också.

Välkomna!

Styrelsen Marks GK