Vi lägger på en lätt sanddress och borstar greenerna!

På tisdag den 13/8 lägger vi på en lätt sanddress på greenerna på Kinnaborg efter att de är klippta. Vi borstar sanden direkt efter och spelupplevelsen bör inte påverkas nämnbart.

Om vädret inte ställer till det bör allt vara klart för de som startar från klockan 08.00 och framåt.